5 tips voor communicatie bij particuliere bouwinitiatieven

Als initiatiefnemer van een bouwplan communiceer je met omwonenden, want: “Beter een goede buur, dan een verre vriend”. Bovendien weegt de gemeente jouw communicatiekracht mee in haar beslissing. Een open en transparante relatie met de omgeving vergroot de kans op een breder draagvlak voor jouw bouwplan. Hoe dan?

  1. Informeer zo vroeg mogelijk

 De gemeente ziet kansen en je werkt het plan verder uit. Dat is het moment om met de omgeving en belanghebbenden in gesprek te gaan. Luister hoe de omgeving op uw initiatief reageert en peil of er draagvlak is. Waar zit de weerstand? En welke verbeterpunten zijn in dit stadium te traceren voor jouw bouwplan?

  1. Inventariseer onderwerpen die spelen

Wees op de hoogte van de voorgeschiedenis van de omgeving: wat heeft er gespeeld en wat speelt er momenteel. Hoe kijkt de buurt aan tegen veranderingen in de wijk? Bespreek deze punten ook met uw contactpersoon bij de gemeente.

  1. Breng de hoofdrolspelers in kaart

Weet welke belangengroepen -verenigingen en -organisaties er zijn. Wie zijn de hoofdrolspelers in de wijk? Breng in kaart wie de belanghebbenden zijn zoals de bewoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties. En bepaal welke belang zij hebben bij uw plan.

  1. Duik in bestaande netwerken en ga in gesprek

Benader het bestuur van de wijk- of bewonersvereniging, wijkberaad en/of directe buren om je initiatief toe te lichten. Zij zijn dan niet verrast wanneer de informatie over de plannen hen via een ander kanaal bereikt.

  1. Kies de communicatie-inzet

Kies afhankelijk van de impact van je plan en de belangen die er spelen of een informatieve brief of een participatietraject nodig is. En tussen deze twee uitersten zit nog een legio aan communicatiemiddelen die kunnen worden ingezet om met het beste plan tot de snelste uitvoer en oplevering te komen.

 

 

Labels:

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter